Experti certificati *** Tarife avantajoase *** Programari rapide *** Consultanta si evaluare gratuita *** Rezultatele pe loc

DESPRE NOI

Colectivul de experţi al societăţii Euro Poligraf Center a înfiinţat primul laborator poligraf privat în România, în anul 2000.

Laboratoarele poligraf ale societăţii respectă toate standardele interne şi internaţionale impuse unei astfel de activităţi științifice, iar experţii dețin conform legii atestate şi drept de liberă practică a ocupaţiei de “expert poligraf ”, înregistrată oficial în C.O.R. (Clasificarea ocupaţiilor din România – cod 263413).

Aparatura utilizată de experţii societăţii este achiziţionată cu licenţă de la unul din cele mai importante concerne din S.U.A. (Lafayette Instrument) care realizează astfel de aparate din 1947.

În urma instruirii, evaluării şi a atestării, experții sunt autorizaţi de către producători să folosească această aparatură pentru examinarea subiecţilor.

 Experţii societăţii interpretează personal rezultatele examinărilor, dar folosesc şi cele mai recente cinci softuri de interpretare furnizate de acelaşi concern ( Polyscore, OSS, Identifi, QuESt, ASIT ).

Utilizând cele mai avansate tehnologii din domeniu, Euro Poligraf Center răspunde solicitărilor persoanelor fizice şi juridice la nivelul standardelor interne ANC – R-70 şi internaţionale, asigurând în mod obligatoriu și necondiționat confidenţialitatea clientului, a rezultatelor examinărilor precum şi a tuturor datelor vehiculate în procesul de examinare.

Membri ai Asociaţiei Române Poligraf, American Polygraph Association, British & European Polygraph Association, experţii societaţii sunt, pe plan național, și evaluatori de competenţă profesională poligraf şi au o experienţă în testări poligraf cuprinsă între 12 şi 30 de ani.

Laboratoarele Euro Poligraf Center oferă servicii de specialitate instanțelor de judecată, instituțiilor, băncilor, concernelor naționale și internaţionale, societăţilor de asigurări, societăţilor comerciale de orice fel cât şi persoanelor fizice interesate de aflarea adevărului în orice tip de cauză.