Experti certificati *** Tarife avantajoase *** Programari rapide *** Consultanta si evaluare gratuita *** Rezultatele pe loc

CV EXPERT POLIGRAF SAVU S

Curriculum vitae

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

 SAVU SORIN Georgică

Telefoane

0722319952                                      

 

 

Fax

 021 318 19 11

E-mail 

 expert@poligraf-center.ro

Naţionalitate

 română

Data naşterii

 22.09.1976

Domeniul ocupaţional

expertize poligraf, formare si evaluare ocupatională pentru meseria de expert poligraf

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

2007 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

expert poligraf

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

- expertize poligraf;

- cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicii poligraf;

- membru al echipei proiectului de introducere în Codul Ocupaţiilor din România a meseriei de EXPERT POLIGRAF;

- membru al echipei de lucru pentru elaborarea Analizei Ocupaţionale şi a Standardului Ocupaţional pentru meseria de EXPERT POLIGRAF;

- evaluator de competenţe profesionale pentru ocupaţia de expert poligraf;

Numele şi adresa angajatorului

SC. EURO POLIGRAF CENTER SRL

str. Splaiul Unirii 96, sector 4, Bucuresşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

activităţi de testări şi analize tehnice (testări poligraf şi stres în voce)

Perioada

2004 - 2007

Funcţia sau postul ocupat

specialist poligraf

Activităţi şi responsabilităţi principale

- examinări cu tehnica poligraf şi examinări poligraf asistate cu soft-ul de analiză a stresului în voce

- participare la cercetarea privind conceprea şi adoptarea testului SAT, ca test de stimulare specifică

- participare la cercetarea privind conceperea şi adoptarea testului Screening la angajare

- propunere pentru introducerea tehnicii scorării manuale a diagramelor poligraf în metodologie şi adoptarea acesteia

- membru al echipei proiectului de introducere în Codul Ocupaţiilor din România a meseriei de SPECIALIST  POLIGRAF

- membru al echipei de lucru pentru elaborarea Standardului Ocupaţional

- evaluator de competenţe profesionale pentru ocupaţia de specialist poligraf

Numele şi adresa angajatorului

S.C. POLIGRAF CENTER SRL

Intrarea Liteni 7, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

activităţi de testări şi analize tehnice (testări poligraf şi stres în voce)

Perioada

1999 - 2004

Funcţia sau postul ocupat

specialist poligraf

Activităţi şi responsabilităţi principale

- examinări cu tehnica poligraf şi examinări poligraf asistate cu soft-ul de analiză a stresului în voce

Numele şi adresa angajatorului

Serviciul de Informatii Externe

Tipul activităţii

activităţi de testări şi analize tehnice (testări poligraf şi stres în voce)

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2010

Diploma obţinută

Certificat de Competenţe Profesionale pentru ocupaţia Evaluator de competenţe profesionale (pentru meseria expert poligraf)

Certificat de Competenţe Profesionale pentru ocupaţia Formator de competenţe profesionale (pentru meseria expert poligraf)

Competenţe profesionale dobândite

planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind evaluarea

Numele furnizorului de formare

Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare - Centrul de evaluare CNFPA

 

 

Perioada

2005

Diploma obţinută

Certificat de Competenţe Profesionale pentru ocupaţia Evaluator de competenţe profesionale (pentru meseria specialist poligraf)

Competenţe profesionale dobândite

planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind evaluarea

Numele furnizorului de formare

Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare - Centrul de evaluare CNFPA

 

 

Perioada

2005

Diploma obţinută

certificat de absolvire "Psihologie judiciară"

Disciplinele principale studiate 

Psihologie judiciară
Psihologia comportamentului infracţional
Intervenţie în psihologia personalităţii şi optimizarea comunicării

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Facultatea de psihologie Babes Bolyai, curs postuniversitar

Perioada

1999-2003, 2004

Diploma obţinută

licenţiat în ştiinţe juridice

Numele furnizorului de formare

Universitatea Hyperion Bucureşti, Facultatea de Drept


Perioada

Diploma obtinuta

Competente profesionale

 

2003

Certificat de educatie continuuă 

Forensic psychophysiology using the polygraph . Interview and interrogation techniques. Formator Gerlad K. Coulter - National Polygraph Services - Ottawa - Canada. 

 

· Employee/Internal Testing

· Criminal Investigation Testing

· Pre-Employment/Applicant Screening

· Training in Forensic Interviewing Techniques (Verbal/Non-Verbal)

· Training in All Polygraph Related Issues

 

 


Perioada


2002

Diploma obţinută

diplomă

Competenţe profesionale dobândite

expert în evaluarea comportamentului simulat cu ajutorul poligrafului şi analizei stresului în voce

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Asociaţia Română Poligraf si SC Polygraph-Test SRL

 

 

Perioada

1992 - 1995

Diploma obţinută

diplomă

Competenţe profesionale dobândite

analist programator în tehnica de calcul

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Liceul Nichita Stănescu, secţia informatică

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

abilitate de prezentare a informaţiilor într-un limbaj adecvat interlocutorului

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

excelentă cunoaştere a aparatelor poligraf Lafayette Instrument şi a software-ului aferent

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office

bune cunoştinţe de informatică şi programare

Permis de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare

2001 membru al Asociaţiei Române Poligraf

2007 membru al Asociaţiei Britanice şi Europene Poligraf