Experti certificati *** Tarife avantajoase *** Programari rapide *** Consultanta si evaluare gratuita *** Rezultatele pe loc

CV EXPERT POLIGRAF COMAN A

Curriculum vitae

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

 COMAN ADRIAN Mihail

Telefoane

 0720 390 999, 0723 33 45 26,

 021 318 19 09                                           

 

 

Fax

 021 318 19 11

E-mail

 office@poligraf-center.ro

Naţionalitate

 română

Data naşterii

 07.08.1955

Domeniul ocupaţional

expertize poligraf

Experienţa profesională

 

Perioada

2008 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

director general

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

- expertize poligraf;

- cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicii poligraf;

- promovarea activităţilor societăţii în mediul de afaceri din ţară şi străinătate;

- consultanţă poligraf şi criminalistică;

- coordonarea activităţilor de examinare poligraf în cadrul laboratorului şi asigurarea implementării celor mai noi tehnici in domeniul tehnicii poligraf;

- stabilirea strategiei de lucru a laboratorului;

- crearea în plan naţional a cadrului legislativ al examinărilor poligraf şi al calităţii de expert poligraf;

- realizarea transparenţei şi a informării corecte a populaţiei în legătură cu tehnica poligraf cu ajutorul mass-mediei;

- relaţionarea cu instituţii, laboratoare şi experţi poligraf din ţară şi din strainătate;

- participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice pe teme de poligraf în plan naţional şi internaţional;

- organizarea cursurilor de pregătire,  reciclare şi supervizare în specialitatea tehnicii poligraf;

- coordonator al proiectului de introducere în Codul Ocupaţiilor din România a ocupaţiei de EXPERT POLIGRAF;

- coordonator al echipei de lucru pentru elaborarea Analizei Ocupaţionale,  Standardului Ocupaţional, Statutului, Metodologiei şi Codului Etic si Deontologic pentru ocupaţia de EXPERT POLIGRAF;

- infiinţarea Centrului de Evaluare "Euro Poligraf Center" sub egida CNFPA - Autoritatea Naţională pentru Ocupaţiile din România, care acordă dreptul de liberă practică a ocupaţiei de Expert Poligraf;

- evaluator de competenţe profesionale pentru ocupaţia de expert poligraf;

- formator de competente profesionale pentru ocupatia de expert poligraf.

 

Numele şi adresa angajatorului

SC. EURO POLIGRAF CENTER SRL - str. Splaiul Unirii 96, sector 4, Bucuresşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

activităţi de testări şi analize tehnice (testări poligraf şi stres în voce)

Perioada

2003 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

director general

Activităţi şi responsabilităţi principale

- expertize poligraf;

- cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicii poligraf;

- promovarea activităţilor societăţii în mediul de afaceri din ţară şi străinătate;

- consultanţă poligraf şi criminalistică;

- coordonarea activităţilor de examinare poligraf în cadrul laboratorului şi asigurarea implementării celor mai noi tehnici in domeniul tehnicii poligraf;

- stabilirea strategiei de lucru a laboratorului;

- crearea în plan naţional a cadrului legislativ al examinărilor poligraf şi al calităţii de expert poligraf;

- realizarea transparenţei şi a informării corecte a populaţiei în legătură cu tehnica poligraf cu ajutorul mass-mediei;

- relaţionarea cu instituţii, laboratoare şi experţi poligraf din ţară şi din strainătate;

- participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice pe teme de poligraf în plan naţional şi internaţional;

- organizarea cursurilor de pregătire,  reciclare şi supervizare în specialitatea - tehnicii poligraf;

- coordonator al proiectului de introducere în Codul Ocupaţiilor din România a ocupaţiei de SPECIALIST  POLIGRAF

- coordonator al echipei de lucru pentru elaborarea Standardului Ocupaţional

- evaluator de competenţe profesionale pentru ocupaţia de specialist poligraf;

- promovarea în rândul specialiştilor poligraf din sectorul judiciar a sistemului de evaluare a competenţelor profesionale şi evaluarea acestora;

Numele şi adresa angajatorului

S.C. POLIGRAF CENTER SRL

intrarea Liteni 7, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

activităţi de testări şi analize tehnice (testări poligraf şi stres în voce)

Perioada

2000 - 2003

Funcţia sau postul ocupat

director general

Activităţi şi responsabilităţi principale

- expertize poligraf;

- consultanţă poligraf şi criminalistică;

- coordonarea activităţilor de examinare poligraf în cadrul laboratorului şi asigurarea implementării celor mai noi tehnici in domeniul tehnicii poligraf;

- stabilirea strategiei de lucru a laboratorului;

- cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicii poligraf;

- crearea în plan naţional a cadrului legislativ al examinărilor poligraf şi al calităţii de specialist poligraf;

- realizarea transparenţei şi a informării corecte a populaţiei în legătură cu tehnica poligraf cu ajutorul mass-mediei;

- relaţionarea cu instituţii, laboratoare şi specialişti poligraf din ţară şi din strainătate;

- participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice pe teme de poligraf în plan naţional şi internaţional;

- organizarea cursurilor de pregătire,  reciclare şi supervizare în specialitatea tehnicii poligraf;

Numele şi adresa angajatorului

POLYGRAPH TEST

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

activităţi de testări şi analize tehnice (testări poligraf şi stres în voce)

 

 

Perioada

1984 - 2000

Funcţia sau postul ocupat

Şeful Laboratorului Central Poligraf

Activităţi şi responsabilităţi principale

expertiză poligraf

coordonarea laboratoarelor poligraf din Poliţia Română

înfiinţarea a 13 laboratoare poligraf în Poliţia Română

pregătirea a 13 experţi poligraf care activează în cadrul Ministerului de Interne

Numele şi adresa angajatorului

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI - Institutul de Criminalistică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Criminalistică - testari poligraf

 

 

Perioada

1981 1983

Funcţia sau postul ocupat

expert criminalist

Activităţi şi responsabilităţi principale

elaborare de expertize dactiloscopice, traseologice, balistice şi grafice

Numele şi adresa angajatorului

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI – Institutul de Criminalistică

Sectorul de activitate

criminalistică

 

 

Perioada

1977 - 1981

Funcţia sau postul ocupat

ofiţer operativ şi expert criminalist

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare la fata locului, elaborare de expertize şi activităţi specifice cadrelor operative

Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL DE INTERNE - Poliția Capitalei, Secţia 16 Poliţie, Biroul judiciar şi criminalistic

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

judiciar, criminalistic

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

Perioada 

Diploma obtinută


Numele furnizorului de formare     

2010

Certificat de Competente Profesionale pentru ocupatia Formator

Centrul de Pregatire in Informatica S.A. 

Perioada

2010

Diploma obţinută

Certificat de Competenţe Profesionale pentru ocupaţia Evaluator de competenţe profesionale (pentru ocupaţia expert poligraf)

Competenţe profesionale dobândite

planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind evaluarea

Numele furnizorului de formare

Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare - Centrul de evaluare CNFPA

 

 

Perioada

2005

Diploma obţinută

Certificat de Competenţe Profesionale pentru ocupaţia Evaluator de competenţe profesionale (pentru ocupaţia de specialist poligraf)

Competenţe profesionale dobândite

planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind evaluarea

Numele furnizorului de formare

Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare - Centrul de evaluare CNFPA

 

 

Perioada

2005

Diploma obţinută

certificat de absolvire "Psihologie judiciară"

Disciplinele principale studiate 

Psihologie judiciară
Psihologia comportamentului infracţional
Intervenţie în psihologia personalităţii şi optimizarea comunicării

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, curs postuniversitar

 

 

Perioada

2001

Diploma obţinută

programator

Competenţe profesionale dobândite

programator de aplicaţii tehnico-ştiinţifice pe micorcalculatoarele compatibile IBM-PC

Numele furnizorului de formare

Centrul de Pregătire în Informatică

 

 

Perioada

2000

Diploma obţinută

certificat de licenţă

Competenţe profesionale dobândite

utilizarea poligrafelor computerizate produse de concernul american Lafayette Instrument Company

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Lafayette Instrument Company - filiala Israel

 

 

Perioada

2000

Diploma obţinută

  Atestat expert poligraf

Competenţe profesionale dobândite

studii aprofundate cu privire la tehnica poligraf

Furnizorului de formare

Uran Polygraph acreditată de American Polygraph Asociation ca şcoală de pregătire a experţilor şi de Lafayette Company, ca unic distribuitor în Europa de aparate poligraf Lafayette

Nivelul în clasificarea internaţională

cursuri de pregătire a experţilor poligraf recunoscuţi internaţional de American Polygraph Asociation

 

 

Perioada

1993

Diploma obţinută

Diplomă

Disciplinele principale studiate 

biodetecţia judiciară prin folosirea tehnicii poligraf

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Facultatea de drept, curs postuniversitar

 

 

Perioada

1984

Diploma obţinută

Expert în tehnica poligraf

Competenţe profesionale dobândite

expert

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliţiei - Institutul de Criminalistică

 

 

Perioada

1981

Diploma obţinută

Expert criminalist

Competenţe profesionale dobândite

expert în dactiloscopie, traseologie, balistică şi grafică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliţiei - Institutul de Criminalistică

 

 

Perioada

1980

Diploma obţinută

Diplomă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

Licenţă

Criminalistica - medicină legală

 

Perioada

 

1977

              Diploma obţinutăDiplomă de absolvire

Disciplinele principale studiate 

științe juridice, militare și de specialitate

profil judiciar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

 

 

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Aptitudini şi competenţe personale  

Competenţe şi abilităţi sociale

abilităţi de comunicare

spirit de echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice

ledearship

experienţă în managementul de proiect

Competenţe şi aptitudini tehnice

excelentă cunoaştere în utilizarea aparatului poligraf şi a softurilor aferente

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft OfficeInformaţii suplimentare

1990 membru al Uniunii Juriştilor din România

1990 membru al Societăţii de Criminalistică şi Criminologie

1995 membru al Asociaţiei Americane Poligraf

1997 fondarea Asociaţiei Române Poligraf

1997 - prezent preşedinte Asociaţia Română Poligraf 

2000 fondarea Asociației Naționale A Detectivilor Particulari din România

2007 membru al Asociaţiei Britanice şi Europene Poligraf

 

 

 

Curriculum vitae

Coman Adrian Mihail