Experti certificati *** Tarife avantajoase *** Programari rapide *** Consultanta si evaluare gratuita *** Rezultatele pe loc

ACTIVITĂȚI DE LABORATOR
 • Examinări psihofiziologice folosind aparatul poligraf computerizat;
 • Examinări pentru identificarea stresului în voce folosind tehnica Truster-Pro;
 • Consultanţă de specialitate în ceea ce priveşte testul poligraf;
 • Consultanţă de specialitate în domeniul criminalisticii;
 • Consultanţă de specialitate în domeniul resurselor umane;
 • Consultanţă acordată solicitanţilor pentru interpretarea rezultatelor examinărilor din testul poligraf;
 • Consilierea subiecţilor examinaţi cu testul poligraf;
 • Instructaje de specialitate făcute grupurilor de angajaţi înaintee de a se efectua testul poligraf;
 • Analize de caz şi elaborarea strategiilor de lucru cu testul poligraf;
 • Studii şi elaborarea de măsuri concrete şi proceduri care să conducă la stoparea prejudiciilor;
 • Îmbunătățirea activității prin studiul literaturii de specialitate interne şi internaţionale şi implementarea în activitatea laboratoarelor a celor mai noi şi eficiente aparate poligraf, softuri de interpretare şi metode de examinare cu ajutorul testului poligraf; 
 • Statistică şi studii de specialitate în domeniul testului poligraf; 
 • Pregătire de specialitate şi reciclare în tehnica poligraf; 
 • Cercetare ştiinţifică în domeniul aparaturii şi testelor poligraf; 
 • Evaluări profesionale şi acordarea dreptului de liberă practică pentru ocupaţia de "expert poligraf";
 • Supervizarea activităţilor profesionale ale experţilor poligraf începători;
 • Organizarea sau participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi colocvii de specialitate poligraf în plan intern şi internaţional;
 • Realizarea şi publicarea studiilor, statisticilor şi a cercetărilor poligraf în literatura de specialitate;
 • Realizarea schimbului de experienţă cu alte laboratoare poligraf, asociaţii profesionale sau experţi poligraf din ţară şi străinatate.