Experti certificati *** Tarife avantajoase *** Programari rapide *** Consultanta si evaluare gratuita *** Rezultatele pe loc

AVANTAJELE UTILIZĂRII TESTĂRILOR POLIGRAF
 • Metodele utilizate în cadrul testelor poligraf sunt create, experimentate şi validate în S.U.A. printr-o practică ce se întinde de-a lungul a peste 80 ani.
 • Metodele folosite în investigare sunt legale, non-violente, nu lezează viaţa, integritatea şi securitatea persoanei fizice, nu aduc atingere onoarei, libertăţii şi demnităţii persoanei examinate. Acestea reflectă litera şi spiritul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, apără pe nevinovaţi, restabilesc şi protejează drepturile victimelor.
 • Examinările poligraf se aplică cu succes valorificându-şi potenţialul ştiinţific numai pe subiecţi sănătoşi din punct de vedere mental şi fizic, care nu au fost supuşi unor traume fizice sau psihice.
 • Metoda integral umană a examinărilor poligraf asigură conform legislaţiei, atât prin forma cât şi prin tehnica utilizată, prezumţia de nevinovăţie şi mijloacele legale de căutare a probelor.
 • Întreaga procedura complexă de examinare poligraf urmăreşte în egală măsură identificarea persoanelor sincere şi nesincere, putând fi considerată în principal ca fiind un ajutor pentru persoanele sincere dar bănuite din diverse cauze neimputabile lor.
 • Examinarea poligraf este singura metodă ştiinţifică ce investighează direct informaţiile stocate în memoria subiectului, informaţii deosebit de stabile în timp şi inaccesibile altor mijloace de investigare obişnuite.
 • Examinările poligraf efectuate oferă concluzii ştiinţifice bazându-se pe legile fundamentale ale psihologiei şi fiziologiei. Transparenţa metodei, neutralitatea examinatorului şi confidenţialitatea examinărilor poligraf permit subiectului testat să se elibereze de orice prejudecată în legătură cu examinarea și de orice surse de stres exterioare, fiind asigurată astfel o colaborare sinceră, liberă de orice reţinere în favoarea rezolvării cauzei examinate.
 • Rezultatele folosirii metodelor de testare poligraf nu sunt afectate de trecerea timpului, astfel încât indiferent cât a trecut de la comiterea evenimentelor investigate, subiecţii vor avea reacţii la fel de puternice ca în prima zi.
 • Examinările poligraf pot fi adaptate la orice situaţie punctuală fiind practic necesare doar două condiţii de bază, şi anume: existenţa unei fapte sau cauze concrete şi exprimarea prin DA sau NU a poziţiei subiectului în legătură cu fapta sau cauza respectivă.
 • Examinările poligraf spre deosebire de toate celelalte mijloace de cercetare şi investigare de tip judiciar sau extrajudiciar, reprezintă o soluţie operativă şi eficientă.
 • Examinările poligraf pot identifica cuantumul prejudiciilor create şi, de multe ori, concluziile analizelor, comunicate subiectului examinat în discuţiile post test, conduc la recunoaşterea faptei şi recuperarea prejudiciului cauzat.
 • Prin efectuarea examinărilor poligraf salariaţii înţeleg că există la îndemana conducerii societăţii un mijloc prin care în orice moment pot fi identificate eventualele prejudicii create de aceştia şi astfel metoda în sine se constituie şi ca un puternic factor preventiv.
 • Este evident că prin efectuarea examinărilor poligraf sunt depistate prejudiciile şi autorii lor, sunt eliminaţi din cercurile de bănuiţi salariaţii care sunt corecţi și loiali societăţilor, se realizează prevenţia şi în final se crează un mediu de afaceri stabil şi eficient.
 • Examinările poligraf prin finalitatea lor, pe de o parte identifică persoanele care au creat prejudicii morale sau materiale, iar pe de altă parte repun în drepturi persoanele ce au fost prejudiciate.
 • Într-o societate comercială, examinările poligraf conduc la restabilirea adevărului, la rezolvarea stărilor de suspiciune şi a celor conflictuale, iar prin relevarea gradului de corectitudine al salariaţilor se crează premisele formării unui climat de încredere şi a unor colective de muncă unite şi eficiente.
 • În mod evident examinările poligraf se realizează în scopul descoperiri prejudiciilor cauzate de salariaţi, dar în egală măsură, conduc şi la diminuarea drastică sau chiar la stoparea acestora.
 • Având în vedere că aproape întotdeauna în cazul comiterii unor prejudicii sunt mulţi bănuiţi şi puţini autori, examinările poligraf elimină din cercurile de bănuiţi persoanele corecte şi cinstite care nu au nici un fel de legătură cu cauzele cercetate. Prin aceasta, pe de o parte se face un act de dreptate faţă de salariaţii cinstiţi, iar pe de altă parte se restabileşte o legătură corectă între angajat şi angajator.
 • Rezultatele examinărilor poligraf concretizate în principal în identificarea prejudiciilor, cuantumul lor, autorii acestora şi modul lor de operare constituie baza realizării sistemelor de securitate şi proceduri interne dar şi modalitatea de identificare a verigilor slabe din sistemul de securitate în scopul îmbunătăţirii procedurilor interne care vor preveni pe viitor comiterea altor prejudicii.
 • Gestionate corect, examinările poligraf conduc invariabil la identificarea scurgerilor de informaţii interne ale societăţilor, la identificarea autorilor, dar reprezintă şi un mod de prevenţie pentru viitor.
 • Prin modul profesionist în care experţii laboratoarelor abordează subiecţii testaţi, metoda de testare poligraf se constituie şi ca un factor educaţional al forţei de muncă în spritul corectitudinii şi loialităţii acestora faţă de angajatori.
 • Prin examinările poligraf se poate realiza o protecţie a bunurilor şi valorilor investitorului, dar în egală masură, se realizează şi o protecţie a salariatului împotriva bănuielilor neintemeiate prevenind măsurile arbitrare care prejudiciază atât investitorul cât şi salariatul.
 • Prin examinări poligraf se realizează o politică de cadre corectă în folosul societăţii, promovându-se criteriile valorii, cinstei, corectitudinii şi a moralităţii, eliminându-se hotărârile arbitrare şi subiective în ceea ce priveşte personalul.
 • Prin examinări poligraf sunt promovate criterii corecte, obiective şi ştiinţifice de numire sau avansare în funcţii de răspundere a unor salariaţi ai societăţilor.
 • Examinările poligraf asigură realizarea unui management corect şi eficient care conduce implicit şi la întărirea legăturilor dintre patroni şi angajaţi;
 • Statistica ne demonstrează că din punct de vedere financiar, costurile pentru efectuarea examinărilor poligraf sunt minime în raport de câştigurile realizate prin acestea.