Experti certificati *** Tarife avantajoase *** Programari rapide *** Consultanta si evaluare gratuita *** Rezultatele pe loc

EXACTITATEA REZULTATELOR POLIGRAF

 Credibilitatea, acurateţea şi stabilitatea în timp a sistemelor de detecţie a comportamentului simulat sunt conferite de procentul mare de exactitate în examinări, în raport cu metodele clasice de investigare.

 Veridicitatea metodei Poligraf şi procentele de exactitate sunt confirmate de cea mai renumită instituţie internaţională în materie DoDPI - Institutul Poligraf din cadrul Departamentului Apărării - SUA, care a studiat parametrii eficienţei acestei tehnici timp de 31 ani, pe o cazuistică amplă aparţinând serviciilor speciale rezultând un procent de exactitate cuprins între 96-98 %.

 Este de la sine înțeles că procentul de exactitate al rezultatelor examinărilor poligraf sunt conferite de o serie întreagă de factori care trebuie îndepliniți cumulativ, printre care cele mai importante sunt: o aparatură performantă, softuri și algoritmi de interpretare - scorare profesională și  experți profesioniști cu vastă experiență în domeniul examinărilor poligraf.

 Euro Poligraf Center a rezolvat toate aceste probleme în sensul că folosește unul din cele mai performante aparate poligraf produs de compania americană cu cea mai lungă traditie in domeniu - Lafayette Instrument, cea mai nouă versiune software de analiză și scorare Polyscore produs de renumitul Institut de Fizică Aplicată - John Hopkins - un algoritm bazat pe rețele neuronale capabil să compare datele introduse cu o bază de date de 30.000 subiecţi, iar examinatorii au atestări de specialitate ca "experți poligraf", fiind ultra profesioniști  având o experiență cumulată în domeniul examinărilor poligraf de 42 de ani.

 Alți factori care contribuie la sporirea procentului de exactitate al rezultatelor examinărilor sunt :

 • respectarea strictă de către subiect a instructiunilor şi recomandărilor făcute de expert înaintea examinării;
 • respectarea strictă a procedurilor care vizează drepturile persoanei examinate;
 • modalitatea obiectivă și imparțială de abordare a subiectului examinat;
 • respectarea condițiilor impuse de metodologie în ceea ce privește laboratorul poligraf;
 • realizarea sistemului de calibrare a aparaturii poligraf pe fiecare subiect în parte;
 • eliminarea din discuții a tuturor problemelor colaterale care nu au legătură cu cauza cercetată;
 • focalizarea atenției subiectului asupra problematicii cercetate;
 • formularea corectă și explicită a întrebărilor testelor;
 • alegerea corectă a tipurilor de teste care vor fi folosite în examinare;
 • realizarea unor diagrame clare, corect înregistrate grafic și marcate corespunzător;
 • folosirea corectă a algoritmilor de scorare și interpretare;
 • folosirea corectă și profesionistă a scorărilor manuale;
 • corelarea logică și obiectivă a tuturor interpretărilor efectuate pe parcursul examinărilor;
 • redactarea cu obiectivitate și profesionalism a concluziilor expertizelor.